Яке походження назви тварин

У селі є чимало чудових слів. Поговоримо про сільської фауні.

Почнемо з простого і повсякденно зустрічається слова кінь, яке запозичене з тюркських мов: алаша означало кінь, мерин. У російській мові це слово перетворилося на лоша, а з часом прикріпився суфікс-Адь.

А коротке і однікаовое за змістом зі словом кінь слово кінь, теж спільнослов’янське, не має достовірної етимології. Одна із запропонованих мовознавцями гіпотез — запозичення з кельтських мов форми * kanko / * konko. Якщо це правда, тоді коник — більш давня форма, ніж кінь.

Наступне цікаве слово баран. У давньоруській мові воно писалося як боран’.

Етимологи вважають, що це слово пов’язане з древнім індоєвропейським коренем * bher-різати.
Свиня названа так за свою здатність до плодючості, корінь * su-має значення народжувати, плодити.

Корова — це спільнослов’янське слово, у нього багато схожих слів в інших європейських мовах, наприклад, латинське cornu — ріг. Слово корова можна витлумачити як рогате. Бик — це родинне слово комашки.

Обидва ці слова засновані на звукоподражательная поєднанні б, бу.

Яке походження назви тварин?