Які гірські породи складають основу грунту

Це — Осадові гірські породи гірські породи, що існують в термодинамічних умовах, характерних для поверхневої частини земної кори, і які утворюються в результаті перевідкладення продуктів вивітрювання і руйнування різних гірських порід, хімічного і механічного випадання осаду з води, життєдіяльності організмів або всіх трьох процесів одночасно.
Мінеральний склад Близько 50-60% об’єму і до 90-97% маси грунту становлять мінеральні компоненти. Мінеральний склад грунту відрізняється від складу породи, на якій вона утворилася, це відміну тим сильніше, чим старше грунт.

Мінерали, які є залишковим матеріалом у ході вивітрювання і грунтоутворення, носять назву первинних. У зоні гіпергенезу більшість з них хитке і з тією чи іншою швидкістю руйнується. Одними з перших руйнуються олівін, амфіболи, піроксени, нефелін.

Більш стійкими є польові шпати, що складають до 10-15% маси твердої фази грунту. Найчастіше вони представлені відносно великими піщаними частками.

Високою стійкістю відрізняються епидот, дістен, гранат, ставроліт, циркон, турмалін.

Які гірські породи складають основу грунту?